Utolsó frissítés: 2008.10.02.
Lezárult a Túzok LIFE program
2008. szeptember 26-án tartották meg a Kiskunsági Nemzeti parkban a Túzok LIFEprogram záró sajtóeseményét. Az alkalomra készített háttéranyagot az alábbiakban olvashatják.
>>

Végéhez érkezik a Túzok LIFE program
A több éves munka után, most egy sajtóeseménnyel zárják a Túzok LIFE programot a résztvevő munkatársak. Az esemény tervét itt szeretnénk bemutatni, a későbbiekben még írunk az eseményről.
>>

Nyár a túzoklakta területen – július (Lóránt Miklós beszámolója)
Ebben az időszakban jellemzően kisfiókás korú, illetve nagyobb fiókákkal mozognak a tojók. Még mindig veszélyesek a mezőgazdasági munkák, mert sok fióka lelapul a veszély közeledtével, míg a tojó elmenekül.
>>Hírek

Lezárult a Túzok LIFE program
2008.10.02.

2008. szeptember 26-án tartották meg a Kiskunsági Nemzeti parkban a Túzok LIFEprogram záró sajtóeseményét. Az alkalomra készített háttéranyagot az alábbiakban olvashatják.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Partnerszervezetei által 2004-ben közösen elnyert „Conservation of Otis tarda in Hungary” című LIFE-Nature pályázat a globálisan veszélyeztetett, hazánkban fokozottan védett túzok ’in-situ’ (helyben történő) védelmének kiterjesztését tűzte ki célul, s a túzok állomány 10 %-os növekedését irányozta elő a projekt négy éves időszaka alatt.

A faj helyzete
A túzok (Otis tarda) hazai állománya az elmúlt évtizedekben jelentősen megfogyatkozott, a korábbi 3000-ről 1200 példányra csökkent. A csökkenésért legfőképpen az intenzív, nyereségorientált mezőgazdasági termelés tehető felelőssé, bár az állomány összeomlásában kétségkívül nagy szerepe van a migrációs, vonulási veszteségeknek is. A túzok ökológiai igényeit nem szem előtt tartó gazdálkodási módszerek, a téli táplálékhiány, a fragmentáció (az élőhely feldarabolódása) az állomány további csökkenéséhez vezethetnek. Szükségessé vált egy országos szinten koordinált program, mely összehangolt intézkedései révén a fenti negatív folyamatot megállíthatja.Az országos túzokvédelmi projekt
A projekt élőhely védelmi intézkedéseket foganatosít az ország kilenc legjelentősebb túzok élőhelyén, melyek mindegyike a Natura 2000 hálózat része. A kulcsfontosságú földterületek (dürgő-, fészkelő- és telelőhelyek) megvásárlása alapvető természetvédelmi érdek, azokon túzokkíméleti területeket alakítunk ki a faj ökológiai igényeinek figyelembe vételével, ahol az élőhely kezelési tevékenységek a túzok éves életciklusához alkalmazkodnak. A legfőbb veszélyeztető tényezők kiküszöbölése, hatásuk mérséklése az állomány növelésének elengedhetetlen feltétele. A téli táplálékhiány kiküszöbölése érdekében repcetelepítésekre kerül sor, egyes veszélyes elektromos vezeték szakaszokat földkábellel váltunk ki.
A faj számára a legnagyobb veszélyt az élőhelyein folytatott intenzív mezőgazdasági tevékenység jelenti, ennek mérséklésére hozzuk létre a regionális túzokvédelmi munkatársak hálózatát, akiknek legfőbb feladata a fészkek őrzése, esetleges mentése és az állomány monitorozása (nyomon követése). A kiterjedt monitoring hálózat révén vállalható az egyes részpopulációk, az élőhelyek és a legfőbb ragadozó fajok folyamatos nyomon követése.
A LIFE-Nature projektben jelentős cél a természetvédelem társadalmi elismertségének növelése. Ennek keretében nemcsak a turistákat kívánjuk megismertetni a programmal – tájékoztató táblák, megfigyelő tornyok kihelyezésével -, hanem a helyi lakosságot, különösen az érintett gazdálkodókat és vadászokat. Ez utóbbi csoportokat be szeretnénk vonni a természetvédelmi munkába, hisz hatékony természetvédelem nem működhet a helyiek együttműködése nélkül . A projekt területeken a regionális túzokvédelmi munkatársak révén a gazdálkodókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Éppen ezért a regionális munkatársakra jelentős szerep hárul a projekt lokális kommunikációjában, a célok és elvárások, valamint a Natura 2000 hálózat megismertetésében.

A projekt elért eredményei:
- 8 mintaterületen mintegy 2 000 ha földterület megvásárlására került sor, mely 113 hektárral meghaladja a tervezettet.
- Elkészült a 9 projekt terület Natura 2000 fenntartási terve.
- Az élőhely fejlesztés keretében végzett visszagyepesítés, valamint lucernával való betelepítés révén tovább növekedett a túzok által preferált élőhelyek területi aránya az adott mintaterületeken.
- A projekt területeken túzokvédelmi célú élőhely kezelés zajlott ugaroltatás, repcetelepítés, lucernakaszálás, gyepkaszálás, gabonatermesztés, legeltetés révén.
- A téli táplálék biztosítása érdekében a nagyobb hóeséseket követően a projekt keretében beszerzett hómaró eszközökkel távolítottuk el a vastag hóréteget.
- A légvezetékkel való ütközések elkerülése érdekében a Borsodi Mezőségben 11 km elektromos légvezeték szakaszt földkábellel váltottunk ki.
- A regionális túzokvédelmi munkatársak hálózatának kiépülésével az élőhelyen történő fészekmentések száma növekedett, ami a helyben kelt, életképes állomány gyarapodását eredményezte. Az országos szinten koordinált monitoring tevékenység elemzése révén kialakíthatóak az adott célterületeken leginkább hatékony túzokkíméleti gazdálkodási rendszerek.
- A túzokállomány megfigyelésének elősegítése és az élőhelyek zavartalanságának biztosítása érdekében négy mintaterületen összesen 9 madármegfigyelő torony és 18 sorompó került kihelyezésre.
- A 2008. tavaszán megrendezett országos túzokszámlálás eredményei szerint sikerült elérni a projektben előirányzott 10%-os állománynövekedést, a kezdeti 1200 példány mára mintegy 1400 példányra gyarapodott.
- A társadalmi tudatosság növelése, valamint a gazdák és vadászok informálása, és bevonása érdekében az alábbi kommunikációs anyagok készültek: szórólapok, matricák, információs táblák, projekt poszter, projekt weboldal, vándorkiállítás, DVD filmek, sajtómegjelenések.

Kapcsolódó link: www.tuzok.hu/docs/tuzoklife_k.pdf